Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.

HomeNieuws Start actualisatie 2017

Start actualisatie 2017

Vandaag (2 mei 2017) starten wij met de eerste actualisatieperiode, die loopt t.e.m. 10 juni 2017.

In mensentaal komt het erop neer dat we alle kandidaat-huurders aanschrijven en vragen of zij nog steeds wensen ingeschreven te blijven op onze wachtlijsten.

  • Kandidaat-huurders die niet langer ingeschreven wensen te blijven, duiden dit aan het op actualisatieformulier en sturen dit terug.
  • Kandidaat-huurders die nog steeds ingeschreven wensen te blijven, moeten het actualisatieformulier invullen, ondertekenen, de gevraagde documenten bijvoegen en terugsturen.
  • Huidige huurders die een omwisselingsaanvraag hebben lopen, dienen het keuzeblad in te vullen, de gezinssamenstelling te controleren, invullen en terugsturen.

Elke kandidaat-huurder werd aangeschreven op het laatst bekende adres. Indien de kandidaat niet antwoordt of hij naar een onbekend adres verhuisd is en dus onbereikbaar blijft, wordt hij/zij van de wachtlijst geschrapt.

Voor verdere vragen kunt u steeds contact opnemen met onze Coördinator Verhuur Els Sanders, op het nummer 052 25 81 66 of via els.sanders@dendermondsevolkswoningen.be