Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.

HomeNieuws Start actualisatieperiode

Start actualisatieperiode

Op heden is de eerste actualisatieperiode van onze wachtlijsten van start gegaan.

In mensentaal komt het erop neer dat we alle kandidaat-huurders hebben aangeschreven en hebben gevraagd of zij nog steeds wensen ingeschreven te blijven op onze wachtlijsten.

– Kandidaat-huurders die nog steeds ingeschreven wensen te blijven, moeten het actualisatieformulier invullen, ondertekenen, de gevraagde documenten bijvoegen en terugsturen.

– Huidige huurders die een omwisselingsaanvraag hebben lopen, dienen het keuzeblad in te vullen, de gezinssamenstelling te controleren, invullen en terugsturen.

– OPGELET! Bezorg voor ieder lid van uw gezin die 2015 18 jaar of ouder is het aanslagbiljet van de personenbelasting 2013 over de inkomsten van 2012 of pensioenfiche 2012. Indien deze niet beschikbaar zijn, en énkel dan, mag u andere bewijsstukken bezorgen over het jaar 2012.Als uw inkomen in 2012 € 0 bedraagt, bezorgt u ons het eerstvolgende aanslagbiljet van het jaar waarin u wel inkomen had. Als u leefloon zou ontvangen hebben in 2012, bezorgt u een attest van het Sociaal Huis.

 

Elke kandidaat-huurder werd aangeschreven op het laatst bekende adres. Indien de kandidaat niet antwoordt of hij naar een onbekend adres verhuisd is en dus onbereikbaar blijft, wordt hij/zij van de wachtlijst geschrapt.

 

Voor verdere vragen kunt u steeds contact opnemen met Els Sanders, op het nummer 052 25 81 66 of via els.sanders@dendermondsevolkswoningen.be .