Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.

HomeBetalen huurprijs – afbetalingsplan

Betalen huurprijs – afbetalingsplan

De huurprijs voor de lopende maand dient steeds ten laatste de tiende van de maand betaald te worden.

2x per maand worden er herinneringsbrieven verzonden.
Bij de eerste herinneringsbrief krijgt u 5 dagen tijd om de schuld te betalen.

Bij de tweede herinneringsbrief wordt een verhoging van 10% aangerekend. U krijgt dan eveneens 5 dagen tijd om de schuld te betalen.

Indien er financiële problemen aan de oorzaak van de schuld liggen, kunt u altijd een redelijk voorstel tot afbetaling richten aan onze maatschappij.

Een afbetalingsplan dient stipt nageleefd te worden. Bij een eerste wanbetaling van de huur of de aflossing zal uw dossier onmiddellijk zonder verdere ingebrekestelling, overgemaakt worden aan de advocaat voor gerechtelijke inning. Er is dan geen weg meer terug.

Een afbetalingsplan dient steeds schriftelijk te worden aangevraagd, u krijgt steeds antwoord of dit al dan niet werd goedgekeurd.

Download hieronder een standaardafbetalingsplan, dit dient nadien te worden ingevuld en ondertekend bezorgd te worden aan onze maatschappij,

 Opgelet! De aanvraag is pas in orde van zodra wij deze ingevuld en ondertekend hebben ontvangen.