Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.

HomeArchive by category "Nieuws"

Jaarverslag 2019

Het jaarverslag 2019 werd goedgekeurd in de Algemene Vergadering van 2 september 2020.

Lees hier het jaarverslag 2019 van De Volkswoningen.

Burelen De Volkswoningen gesloten – enkel op afspraak

De burelen van De Volkswoningen zijn gesloten vanaf  3 augustus 2020 tot nader order. Het is wel mogelijk om tijdens de kantooruren op afspraak langs te komen.

Deze tijdelijke sluiting geldt als voorzorgsmaatregel tegen het coronavirus. Wij blijven telefonisch en via info@devolkswoningen.be bereikbaar tijdens onze kantooruren (raadpleeg deze hier)

(Kandidaat-)Huurders die een afspraak hebben op kantoor, kunnen zich via de parlofoon aanmelden.

Heeft u een afspraak maar vertoont u ziekteverschijnselen? Dan vragen wij u om niet langs te komen en ons telefonisch te contacteren.

Niet-dringende huisbezoeken en herstellingen stellen we uit naar een later tijdstip.

Volg de actuele stand van zaken op en blijf op de hoogte van de richtlijnen van het Ministerie van Volksgezondheid via

Verder willen wij iedereen vragen om de hygiënische maatregelen in acht te nemen, zoals aangegeven.
Een mondmasker blijft verplicht voor alle bezoekers.

Mondmasker verplicht in alle gemeenschappelijke delen van onze appartementsgebouwen

Vanaf nu is het dragen van een mondmasker verplicht in alle gemeenschappelijke delen van de appartementsgebouwen van De Volkswoningen.

Met de gemeenschappelijke delen bedoelen we álle delen in gebouw die voor u en al uw buren toegankelijk zijn (gang, lift, inkomportaal, fietsenberging, …) en waar de mogelijkheid bestaat dat u elkaar kruist zonder de afstand van 1,5 meter te kunnen bewaren.

Mondmasker verplicht in de kantoren van De Volkswoningen

De Hoge Gezondheidsraad deed eerder al de aanbeveling om het dragen van mondmaskers te verplichten in winkels. Na overleg met de experten van de GEES heeft het overlegcomité beslist om dat advies te volgen. Vanaf zaterdag 11 juli is het dragen van een mondmasker verplicht in:

 • bioscopen
 • winkels en winkelcentra
 • theater-, concert- en conferentiezalen
 • auditoria
 • gebedshuizen
 • musea
 • bibliotheken
 • openbaar vervoer (incl. stations en perrons)
 • contactberoepen (bv. kappers)
 • openbare en publiekstoegankelijke gebouwen


Na telefonische contact met de corona-infolijn kregen wij de info dat ook de kantoren van De Volkswoningen tot de onderste categorie behoren en dat de bezoekers aan deze verplichting moeten voldoen.

Vanaf maandag 13 juli 2020 kan u onze kantoren dus enkel betreden met een mondmasker.
(Deze verplichting geldt niet voor collega’s onderling, als zij de afstandsregels hanteren)

Het dragen van een masker blijft sterk aanbevolen in andere situaties, zeker op plaatsen waar veel mensen zijn.

Ter herinnering: mondmaskers zijn nooit verplicht voor kinderen jonger dan 12 jaar. Er zijn ook bijzondere bepalingen voor mensen die om medische redenen geen masker kunnen dragen.

De Woonweter – editie 20 – juni 2020

Lees hier de nieuwe Woonweter van juni 2020.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Er zit poëzie in Residentie Dageraad
 • Een goed rapport voor De Volkswoningen
 • Welkom aan 6 nieuwe collega’s
 • Vierdewereldgroep Aalst
 • Corona vs De Volkswoningen
 • Wat met jouw privacy?
 • De gemeenschappelijke ruimte is geen berging!

Nieuwsbrieven projecten

Afgelopen week verspreidden wij 6 nieuwsbrieven aan de buurtbewoners van de verschillende projecten.

Lees de nieuwsbrieven hier:

Den Bergop – Nieuwsbrief 4

Residentie Dageraad – Nieuwsbrief 9

Park De Blieck – Nieuwsbrief 5

De Carré – Nieuwsbrief 5

De Graankorrel – Nieuwsbrief 3

Ros Donckstraat – Nieuwsbrief 13

Heropening sociale restaurants

Zowel in Aalst als in Dendermonde heropenen de sociale restaurants vanaf woensdag de deuren.

Nieuwsbrief 11 – renovaties Vlotgraslaan

Lees hier Nieuwsbrief 11 over de renovaties van de appartementen in de Vlotgraslaan.

Wij bezorgden deze nieuwsbrief aan alle huurders van de appartementen op 26 mei 2020.

Een goed rapport voor De Volkswoningen!

Op 1 en 2 oktober 2019 kreeg De Volkswoningen het bezoek van de Visitatiecommissie.

De Visitatie is een doorlichting van de Vlaamse overheid om de werking van alle Vlaamse huisvestingsmaatschappijen te beoordelen. In principe gebeurt deze doorlichting minstens om de 6 jaar.

De Volkswoningen scoorde ‘goed tot zeer goed’ op 15 van 17 beoordelingsvelden. Onze bestuurders, directieleden en medewerkers zijn zeer tevreden met dit mooie resultaat!

Het integrale Visitatierapport, dat de Wonen Vlaanderen op 13 mei 2020 publiceerde, kan u HIER raadplegen.

Lees hieronder het digitale artikel van Het Laatste Nieuws van 13 mei 2020.

De Volkswoningen in de pers

Op 12 mei 2020 verscheen onderstaand artikel in het Laatste Nieuws.