Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.

HomeHuurcontract

Huurcontract

Na de betaling van de waarborg en voordat u in de huurwoning komt, wordt u uitgenodigd om het contract te komen ondertekenen.  Het contract moet ondertekend worden door de hoofdhuurder, partner en alle meerderjarige inwonende gezinsleden.

Aan de huurovereenkomst is een proefperiode van twee jaar gekoppeld die ingaat op de datum van ondertekening van het contract.

De huurovereenkomst werd opgesteld door de Vlaamse Regering en is een overeenkomst tussen u en De Volkswoningen. Er staan afspraken in over de huurprijs, de huurwaarborg, de brandverzekering….

Bij het huurcontract hoort ook een reglement van inwendige orde waarin een aantal rechten en plichten meer in detail beschreven zijn. Ook dit reglement wordt door u ondertekend.

Wie de afspraken van zijn huurcontract niet naleeft, kan zijn opzeg krijgen.

De registratie van het huurcontract en van de plaatsbeschrijving is een verplichte formaliteit en geeft het huurcontract een vaste datum. De registratie is kosteloos en wordt voor u gedaan door De Volkswoningen,