Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.

HomeNieuws Huurprijsberekening 2014

Huurprijsberekening 2014

Vandaag werd gestart met het rondbrengen van de huurprijsberekeningen voor het jaar 2014.

Om deze huurprijs te berekenen werd er rekening gehouden met het belastbaar inkomen van 2011.

Uiteraard kan het zijn dat uw situatie ondertussen veranderd is: u bent gepensioneerd, invalide geworden, werkloos, …

In volgende gevallen kunt u een huurprijsherziening aanvragen, wij gaan dan na of u effectief in aanmerking komt.

 • Indien uw inkomen gedurende 3 opeenvolgende maanden met meer dan 20% gezakt is t.o.v. het referentiejaar (hier 2011).
  – Gelieve bewijzen te bezorgen van uw gezinsinkomen van de laatste 3 volledige maanden
  (bv: bij aanvraag op 20 december bezorgt u een overzicht van september, oktober en november van dat jaar)
 • Indien de persoon wiens inkomen een rol speelde in de huurprijsberekening geen deel meer van het gezin uitmaakt.
  – Gelieve een attest van gezinssamenstelling van uw adres te bezorgen, te bekomen bij de dienst bevolking van uw gemeente of stad. Dit is gratis, indien u vermeldt dat dit attest dient voor sociale doeleinden.
 • Indien er personen het gezin vervoegen (bv. partner of kind). Elke gezinsverandering moet worden gemeld, ongeacht of hun inkomen meetelt.
  – Gelieve een attest van gezinssamenstelling van uw adres te bezorgen van de dienst bevolking en/of de inkomensgegevens van 2011.

Indien u van mening bent dat u in aanmerking komt voor een huurprijsverlaging, dient u alle nodige bewijsstukken aan onze medewerkers te bezorgen. Wij brengen u steeds op de hoogte of u al dan niet in aanmerking komt voor een huurprijsherziening.

Opgelet: een herziening wordt niet toegestaan met terugwerkende kracht. Wanneer u de documenten bezorgt, zal de herziening pas ingaan vanaf de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin de documenten werden bezorgd. (bv: documenten worden bezorgd op 4 februari, herziening vanaf 1 maart)

U kunt deze documenten via post bezorgen, u kunt tijdens de openingsuren langskomen of u mailt deze door naar els.de.wael@dendermondsevolkswoningen.be.

Voor verdere vragen kunt u telefonisch terecht bij onze medewerkers, zij helpen u graag verder.

Opgelet: loket geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 08.15 – 12.15 uur. Telefonisch bereikbaar van maandag t.e.m. vrijdag tussen 8 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur. Op donderdagnamiddag zijn wij niet bereikbaar.