Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.

HomeHuurprijsherziening

Huurprijsherziening

In volgende gevallen kunt u een huurprijsherziening aanvragen, wij gaan dan na of u effectief in aanmerking komt.

 •  Indien uw inkomen gedurende 3 opeenvolgende maanden met meer dan 20% gezakt is t.o.v. het referentiejaar (hier 2017).
  > Gelieve bewijzen te bezorgen van uw gezinsinkomen van de laatste 3 volledige maanden
  (bv: bij aanvraag op 20 september bezorgt u een overzicht van juni, juli en augustus van dat jaar)
 • Indien de persoon wiens inkomen een rol speelde in de huurprijsberekening geen deel meer van het gezin uitmaakt.
  > Gelieve een attest van gezinssamenstelling van uw adres te bezorgen, te bekomen bij de dienst bevolking van uw gemeente of stad. Dit is gratis, indien u vermeldt dat dit attest dient voor sociale doeleinden.
 •  Indien er personen het gezin vervoegen (bv. partner of kind). Elke gezinsverandering moet worden gemeld, ongeacht of hun inkomen meetelt.
  > Gelieve een attest van gezinssamenstelling van uw adres te bezorgen van de dienst bevolking en/of de inkomensgegevens van 2017.

Indien u van mening bent dat u in aanmerking komt voor een huurprijsverlaging, dient u alle nodige bewijsstukken aan onze medewerkers te bezorgen. Wij brengen u steeds op de hoogte of u al dan niet in aanmerking komt voor een huurprijsherziening.

Opgelet: een herziening wordt niet toegestaan met terugwerkende kracht. Wanneer u de documenten bezorgt, zal de herziening pas ingaan vanaf de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin de documenten werden bezorgd. (bv: documenten worden bezorgd op 4 februari, herziening vanaf 1 maart)

U kunt deze documenten via post bezorgen, u kunt tijdens de openingsuren langskomen of u mailt deze door naar uw contactpersoon.