Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.

HomeIk ben huurderHuurwaarborg

Huurwaarborg

De huurwaarborg wordt overgemaakt op de rekening courant van de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen), die de huurwaarborgrekeningen beheert. De huurwaarborg brengt een intrest op die gekapitaliseerd wordt (de intresten worden bij de huurwaarborg gevoegd).
De waarborg zal op het einde van de huurovereenkomst aan de huurder of, bij zijn overlijden, aan zijn erfgenamen worden terugbetaald, na verrekening van de openstaande schulden of aftrekking van de vergoeding voor eventuele schade.

Eén maal jaarlijks kan je informeren naar de stand van zaken betreffende de huurwaarborg.

Hiervoor kan je contact opnemen met uw vaste contactpersoon in je respectievelijke kantoor.