x
3D beeld nieuw kantoor Dendermonde

Hoofdzetel Dendermonde is verhuisd.

Vanaf heden kan u terecht op ons nieuw adres: Pijnderslaan 2 - 9200 Dendermonde.

Hou ook rekening met onze nieuwe openingsuren:

Maandag 9 tot 12 uur
Dinsdag 9 tot 12 uur
Vrijdag 9 tot 12 uur

Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.

Opzeg huurwoning/garage

De opzeg gebeurt schriftelijk, u kunt hiervoor onderstaande formulieren downloaden of tijdens de kantooruren langskomen in onze burelen. De opzegperiode is drie maanden, te rekenen vanaf de eerste van de maand volgend op de datum van kennisgeving. Wanneer u dus op 16 maart de opzeg geeft, loopt de opzegperiode over april, mei en juni. De woning is dan vrij vanaf 1 juli.

Na de betekening van de opzeg, ontvangt u een schrijven met de datum van voorcontrole en plaatsbeschrijving.

Bij overlijden van de huurder kan de huurovereenkomst onmiddellijk beëindigd worden. In het kader van de ontruiming van de woning kan de familie uitstel vragen aan onze maatschappij.

Bij een standaardopzeg, dient u onderstaande formulieren te gebruiken:

Wanneer het een overlijden, verhuis naar een WZC (=woonzorgcentrum) of een interne mutatie (=omwisseling) betreft, dient u deze formulieren te gebruiken:

Opgelet! De aanvraag is pas in orde van zodra wij deze ingevuld en ondertekend hebben ontvangen.