Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.

Hoe kan ik inschrijven?

Vooreerst dienen volgende attesten/documenten te worden bezorgd:

  • een kopie van identiteitskaart of van het paspoort en/of geldige verblijfsdocumenten van uzelf en van alle personen die bij u zullen inwonen;
  • een attest van de inkomsten van 3 jaar geleden (=referentiejaar) van uzelf en van alle personen die bij u zullen inwonen en ouder zijn dan 25 jaar; (bv: aanslagbiljet belastingen, attest leefloon OCMW, bewijs uitkering werkloosheid, bewijs uitkering ziektevergoeding of invaliditeit, …)
  • als u invalide bent: een attest van de ziekteverzekering of het ministerie;
  • bij bezoekrecht van kinderen en in geval van co-ouderschap: een kopie van het vonnis van de echtscheiding, de uitspraak van de vrederechter of van de akte van de notaris;
  • een verklaring op eer omtrent eigendom (bijgevoegd bij aanvraagformulier); een attest om aan te tonen dat u en alle personen die bij u zullen inwonen, Nederlands spreken of zullen leren.

Het aanvraagformulier is enkel te verkrijgen bij de inschrijvingsbalie of in de Woonwinkel wanneer alle inschrijvingsdocumenten werden bezorgd. De contactgegevens en openingsuren vindt u onderaan terug.

Indien het niet mogelijk is om naar ons kantoor of de Woonwinkel te komen, kunnen wij het aanvraagformulier via post bezorgen.

Wanneer u het volledig ingevulde aanvraagformulier aan ons terugbezorgt, krijgt u een inschrijvingsbewijs waarop de gegevens van uw aanvraag vermeld staan.