Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.

HomeIk wil hurenHoe kan ik inschrijven?

Hoe kan ik inschrijven?

Aan de hand van jouw rijksregisternummer, vragen we de gegevens op die voor jouw inschrijving belangrijk zijn.

Het is steeds mogelijk dat we nog wat extra informatie opvragen:

  • attest leefloon OCMW, bewijs uitkering werkloosheid, bewijs uitkering ziektevergoeding of invaliditeit, …
  • als u invalide bent: een attest van de ziekteverzekering of het ministerie;
  • bij bezoekrecht van kinderen en in geval van co-ouderschap: een kopie van het vonnis van de echtscheiding, de uitspraak van de vrederechter of van de akte van de notaris;
  • een verklaring op eer omtrent eigendom (bijgevoegd bij aanvraagformulier); een attest om aan te tonen dat u en alle personen die bij u zullen inwonen, Nederlands spreken of zullen leren.

Het aanvraagformulier is enkel te verkrijgen bij de inschrijvingsbalie of in de Woonwinkel wanneer alle inschrijvingsdocumenten werden bezorgd. De contactgegevens en openingsuren vindt u onderaan terug.

U kan ons ook steeds telefonisch contacteren, na controle van alle gegevens bezorgen wij u via de post een aanvraagformulier.

Wanneer u het volledig ingevulde aanvraagformulier aan ons terugbezorgt, krijgt u een inschrijvingsbewijs waarop de gegevens van uw aanvraag vermeld staan.