Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.

HomeIk wil hurenUitleg puntensysteem

Uitleg puntensysteem

Overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel dient elke huisvestingsmaatschappij te beschikken over een intern huurreglement.

Dit huurreglement bevat o.m. de nodige informatie in verband met:

  • de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden en de toewijzingsregels, zoals vervat in het sociaal huurbesluit
  • de specifieke regels inzake invulling van de rationele bezetting van de woongelegenheden
  • de specifieke regels omtrent prioritaire ruilingen (mutaties)

U kunt het intern huurreglement hier bekijken: