Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.

Wat zijn de voorwaarden?

Het gezinsinkomen mag in het referentiejaar (=3 jaar geleden) niet hoger zijn dan:

  • € 24.852 voor een alleenstaande zonder personen ten laste;
  • € 26.934 voor een alleenstaande gehandicapte als vermeld in artikel 1,22°,c) SHB
  • € 37.276 verhoogd met €2.084 per PTL voor anderen.

Als de persoon die zich kandidaat wil stellen tijdens het referentiejaar geen inkomen had, dan wordt gekeken naar het eerstvolgende jaar waarin er wel een inkomen was.

Als het inkomen van het referentiejaar de grens overschrijdt, maar in het jaar van de aanvraag is het inkomen gedaald binnen de grenzen, kan er toch worden ingeschreven.