Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.

HomeIk wil hurenWie kan huren?

Wie kan huren?

Om te kunnen huren, moet je voldoen aan een aantal criteria:

1) U moet meerderjarig zijn (tenzij u als minderjarige ontvoogd bent of begeleid zelfstandig woont)

2) Voor 2020 mag het laatst geïndexeerde gezinsinkomen niet hoger zijn dan:

 • 25.317 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste
 • 27.438 euro als u een alleenstaande persoon bent met een handicap
 • 37.974 euro in alle andere gevallen, plus 2.123 euro per persoon ten laste.

Als de persoon die zich kandidaat wil stellen tijdens het referentiejaar geen inkomen had, dan wordt gekeken naar het eerstvolgende jaar waarin er wel een inkomen was. Als het inkomen van het referentiejaar de grens overschrijdt, maar in het jaar van de aanvraag is het inkomen gedaald binnen de grenzen, kan er toch worden ingeschreven.

3) Wie bij ons een aanvraag doet, mag in binnen- of in buitenland geen woning of bouwgrond hebben, noch in volle eigendom, noch in vruchtgebruik.

Uitzonderingen op bezit van eigendom:

 • U deelt een eigendom met uw ex-partner? Bewijs ons dat u op korte termijn geen eigendom meer zal delen met uw ex-partner.
 • Uw woning ligt in een zone waar wonen niet toegelaten is.
 • Uw woning wordt onteigend. U kan er dus niet blijven wonen.
 • U woont in een woning die onbewoonbaar of ongeschikt is verklaard maximaal 2 maanden voor uw inschrijving. U moet verplicht verhuizen.
 • Uw woning is niet aangepast aan uw fysieke handicap.
 • U heeft een handicap en bent ingeschreven voor een ADL-woning.
 • U heeft het beheer over uw woning verloren door een faillissement of doordat een instantie uw woning krijgt (beheersrecht).
 • U heeft de woning of bouwgrond kosteloos gedeeltelijk in volle eigendom verworven door erfenis of schenking. U moet de woning verkopen binnen het jaar nadat u de sociale woning huurt.

4) U moet in het bevolkings- of vreemdelingenregister ingeschreven zijn. Een inschrijving in het wachtregister volstaat dus niet om een aanvraag te kunnen doen.

5) Vanaf 1 november 2017 maakte de taal- en inburgeringsbereidheid plaats voor de taalkennisvereiste. Nieuwe huurders moeten één jaar nadat zij huurder zijn geworden (datum inwerkingtreding huurovereenkomst) over een basistaalvaardigheid Nederlands beschikken. Dit is het niveau Nederlands dat overeenstemt met niveau A1 van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. Dit is hetzelfde niveau dat al bij de taalbereidheidsvoorwaarde gold.

Onze baliemedewerkers zijn opgeleid om een zogenaamde sneltest af te nemen. Via deze sneltest wordt gepolst naar uw kennis van het Nederlands.