Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.

Wie kan huren?

Om te kunnen huren, moet je voldoen aan een aantal criteria:

1) U moet meerderjarig zijn

2) Voor 2017 mag het geïndexeerde gezinsinkomen in het referentiejaar (=3 jaar geleden)  niet hoger zijn dan:

 • € 24.452 voor een alleenstaande zonder personen ten laste;
 • € 26.500 voor een alleenstaande gehandicapte als vermeld in artikel 1,22°,c) SHB
 • € 36.676 verhoogd met €2.050 per PTL voor anderen.

Als de persoon die zich kandidaat wil stellen tijdens het referentiejaar geen inkomen had, dan wordt gekeken naar het eerstvolgende jaar waarin er wel een inkomen was. Als het inkomen van het referentiejaar de grens overschrijdt, maar in het jaar van de aanvraag is het inkomen gedaald binnen de grenzen, kan er toch worden ingeschreven.

3) Wie bij ons een aanvraag doet, mag in binnen- of in buitenland geen woning of bouwgrond hebben, noch in volle eigendom, noch in vruchtgebruik.

Uitzonderingen op bezit van eigendom:

 • als u aan het scheiden bent of de wettelijke samenwoning gaat beëindigen;
 • als u een campingverblijf bezit;
 • als uw huidige woning wordt onteigend;
 • als uw woning onbewoonbaar of ongeschikt wordt verklaard *;
 • als u 65 jaar of ouder bent en uw woning onaangepast is *.

* In deze gevallen moet u uw woning binnen het jaar na de toewijzing van een sociale woning verkopen of schenken. U kan de woning ook verhuren aan een verhuurder die sociale woningen verhuurt.

4) U moet in het bevolkings- of vreemdelingenregister ngeschreven zijn. Een inschrijving in het wachtregister volstaat dus niet om een aanvraag te kunnen doen.

5) U moet bewijzen dat u Nederlands kent, of aan het leren bent.

U kan dit bewijzen met:

 • een kopie van het diploma of getuigschrift van Nederlandstalig onderwijs voor alle gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar;
 • een vrijstelling van een toelatingsproef van een Centrum voor Basiseducatie of een Centrum voor Volwassenenonderwijs;
 • een verklaring van het Huis van het Nederlands (HvN) dat u voldoende Nederlands kent;
 • een verklaring van het Huis van het Nederlands (HvN) dat u een cursus Nederlands 2e taal (NT2) hebt met een minimale aanwezigheid in de lessen van 80%;
 • een verklaring van het Huis van het Nederlands (HvN) dat u aan een cursus NT2 deelneemt;
 • een verklaring van het Huis van het Nederlands (HvN) dat er een kennismakingsgesprek met  is geweest;
 • een sneltest.

Onze baliemedewerkers zijn opgeleid om een zogenaamde sneltest af te nemen. Via deze sneltest wordt gepolst naar uw kennis van het Nederlands.
Opgelet! Bij gebrek aan bewijs dat u Nederlands kent/aan het leren bent, kunnen we u niet inschrijven.

6) Inburgeringsplicht: als nieuwkomer bent u verplicht enkele informatiesessies die u hier helpen in te burgeren, te volgen.

7) Als u alleen wenst in te schrijven maar u bent nog gehuwd, dan dient u een bewijs van inleiding tot echtscheiding voor te leggen