Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.

HomeIk wil kopenKopen van een huurwoning

Kopen van een huurwoning

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan heeft u het recht om uw huurwoning aan te kopen.

Opgelet: u kunt dit recht maar uitoefenen tot 31 december 2021. Nadien kunt u uw huurwoning niet meer aankopen.

1) Algemeen (kooprecht)

Als huurder heeft u het recht de woning die u huurt, aan te kopen. Dat is het kooprecht. Daarvoor moet er wel aan bepaalde voorwaarden voldaan zijn:

 • u huurde en bewoonde de woning op 24 april 2017 al vijf jaar;
 • de woning werd vóór 24 april 2017 minstens voor een periode van vijftien jaar verhuurd (na een grondige renovatie begint deze periode van 15 jaar opnieuw);
 • u mag bij de aankoop van de huurwoning geen eigendom hebben, dit wil zeggen, u mag geen andere woning en ook geen bouwgrond bezitten, niet volledig in volle eigendom, en ook niet volledig in vruchtgebruik.

U kunt het kooprecht niet aan kinderen of ouders afstaan. Er is geen maximum inkomen vastgelegd.

De woning wordt geschat. De schattingsprijs is de aankoopprijs. De schatting blijft maximaal 1 jaar geldig.

Er kunnen enkel huizen gekocht worden, dus geen appartementen of duplexen of woongelegenheden met mede-eigendom over gemeenschappelijke delen. Er zijn wel enkele uitzonderingen: bijvoorbeeld woningen specifiek aangepast voor mindervaliden, of woningen die deel uitmaken van een goedgekeurd renovatiedossier.

2) Procedure aankoop woning

Hoe verloopt de aankoop?

 • Als u alle informatie ontvangen heeft, kunt u als huurder een dossier openen. Het openen van een dossier kost  € 50.
 • Als de voorwaarden voor het kooprecht vervuld zijn, wordt dat door onze Raad van Bestuur geattesteerd.
 • Daarna vragen wij bij de notaris het schattingsverslag aan. De schattingsvergoeding bedraagt momenteel € 302, maar deze prijs kan in de toekomst veranderen. Daarom is het handiger om de geldende prijs in ons kantoor op te vragen. Dit bedrag wordt jaarlijks geĂŻndexeerd. Dat bedrag moet u vooraf aan ons betalen, wij betalen dan het bedrag aan de bevoegde instanties waaraan de schatter verbonden is. De schattingsprijs is de aankoopprijs. Als u de gehuurde woning niet tegen de geschatte waarde wilt aankopen, wordt de schattingsvergoeding niet terugbetaald.
 • Voor de schatting maakt de schatter een afspraak met u. Wij worden ook daarvoor uitgenodigd.
 • Het schattingsverslag wordt in drie exemplaren opgemaakt: een voor u, een voor ons en een voor de schattingsinstantie zelf. De schatter bezorgt u uw exemplaar.
 • Bij instemming met de verkoopprijs dient de administratieve kost van € 150,00 op voorhand betaald te worden.
 • Als u als kandidaat-koper met de schattingsprijs akkoord gaat, wordt de verkoopovereenkomst opgemaakt. Dat is de “eenzijdige belofte van aankoop”.
 • Vervolgens wordt de authentieke verkoopakte verleden. Na het ondertekenen van de verkoopsovereenkomst moet de akte binnen de vier maanden bij de notaris ondertekend worden.

Na de effectieve verkoop worden de gegevens aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en aan het agentschap Inspectie RWO (Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed) doorgegeven.