Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.

Sociale koopkavels

Een sociale koopkavel is een perceel grond die onze maatschappij verkoopt aan sociale voorwaarden, zodat hier bescheiden woningen op gebouwd kunnen worden.

Podtsmeulen – Waasmunster

Op 4 oktober 2012 werd de verkoop van het tweede deel sociale koopkavels in wijk Podtsmeulen online gepubliceerd via Immoweb.be. Eind mei 2013 ondertekenden we de laatste verkoopakte.

Het valt op dat de gemiddelde leeftijd van de kopers van een kavel amper 29 jaar is. Net daarom is het superleuk dat Dendermondse Volkswoningen jonge mensen een duwtje in de rug kan geven door goedkope bouwgronden aan te bieden. Wij wensen deze ‘jongelingen’ dan ook veel succes bij hun bouwwerken en  hopen  dat er binnen dit en 4 jaar *  een leuke mengeling werd gecreëerd tussen onze sociale verhuurwoningen, het project ‘Beschermd wonen’  en de nieuw te bouwen woningen op de Podtsmeulen.

(*) De op een sociale kavel op te richten woning moet winddicht zijn binnen een termijn van vier jaar, te rekenen vanaf het ogenblik van het verlijden van de aankoopakte.

Op heden zijn er geen koopkavels beschikbaar, eventuele aankondigingen gebeuren via onze website.