Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.

HomeNieuws Openbare verkoop Ros Beiaardstraat 21 & 23 / hoger bod

Openbare verkoop Ros Beiaardstraat 21 & 23 / hoger bod

Op woensdag 4 december 2019 vond de openbare verkoop van de woningen Ros Beiaardstraat 21 en Ros Beiaardstraat 23 plaats.

Beide woningen werden verkocht onder voorbehoud van hoger bod.

De woning Ros Beiaardstraat 21 werd verkocht voor een bedrag van € 123.000 en Ros Beiaardstraat 23 voor een bedrag van € 133.000.

Ieder heeft de mogelijk om binnen de vijftien dagen na de toewijs een hoger bod te doen.

Een bod moet maximaal 6.200,00 € bedragen per woning.

Dit moet betekend worden via een deurwaardersexploot. Bij betekening moet ook het bedrag van het hoger bod geconsigneerd worden op het kantoor van Notaris Van der Biest (Brusselsestraat 67, 9200 Dendermonde).

De kosten van het eerste exploot van hoger bod zijn ten laste van de verkoper. Als iemand een hoger bod wil doen is het dus van belang om eerst contact op te nemen met het kantoor (tel. 052 21 16 94 of sophie.vanderbiest@belnot.be) om te informeren of er al geen eerder hoger bod is gedaan.

Vervolgens komt er een tweede zitdag waarop definitief wordt toegewezen.

De forfaitaire kosten zijn als volgt:

In geval de koopprijs  een bedrag is Inclusief 10% RR Inclusief 7% RR
 van 110.001 tot en met  125.000 18,25% +1%= 19,25% 15,25%+1%= 16,25%
 

van 125.001 tot en met  150.000

 

17,50% +1% = 18,50%

 

14,50%+1% = 15,50 %

Indien de koper geen andere eigendom heeft (of deze binnen het jaar verkoopt) en er zelf gaat wonen binnen de 2 jaar kan deze genieten van het tarief van 7% registratierechten (2e kolom)

Gezien de prijzen (<220.000,00 €) zal er voor deze koper nog een extra korting op de registratierechten zijn van 5.600,00 €.

Voor meer informatie kan u terecht bij:
Kantoor van Notaris Van der Biest
Brusselstraat 67
9200 Dendermonde
Tel. 052 21 16 94
sophie.vanderbiest@belnot.be