Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.

Geschiedenis

Voortbouwen op 100 jaar sociale huisvesting

Sociale huisvesting ontstond na de Eerste Wereldoorlog. Ook in Dendermonde en Aalst werden in die periode sociale huisvestingsmaatschappijen opgericht. Ondertussen hebben vele honderden gezinnen betaalbaar en degelijk onderdak gevonden via deze organisaties. De Volkswoningen bouwt verder op deze rijke geschiedenis.

Hieronder vind je een overzicht van de geschiedenis van beide maatschappijen waaruit De Volkswoningen in 2017 is ontstaan.

Geschiedenis CV voor Huisvesting-Gewest Aalst

De CV voor Huisvesting-Gewest Aalst was een van de eerste van België. Deze sociale huisvestingsmaatschappij werd op 28 december 1920 opgericht door Baron Romain Moyersoen. Die was toen Minister van Nijverheid en Arbeid en legde mee de basis van de Belgische wetgeving inzake Sociale Huisvesting. Hij was ook medestichter van de Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen, een voorganger van het huidige VMSW.

Burgers zetten zich in voor sociale huisvesting

Het was de visie van Baron Moyersoen om privaat kapitaal en persoonlijke inzet van de welstellende burgerij ten dienste te stellen van de sociale huisvesting. Hij verzamelde een twintigtal industriëlen en prominenten rond zich om dit in Aalst te realiseren. Onder meer de toenmalige burgemeester van Aalst sprong op de kar. Tot vandaag zijn familieleden van de stichters nog steeds aandeelhouder en dikwijls ook bestuursleden van de maatschappij.

100 jaar dezelfde visie

Nu al vier generaties lang levert de familie Moyersoen de voorzitter van de maatschappij. Na bijna 100 jaar is en blijft de visie van onze stichter de leidraad van onze maatschappij. CV voor Huisvesting-Gewest Aalst is de enige sociale huisvestingsmaatschappij in België die:

  • Enkel leden telt uit de privésector. Geen enkele publiekrechtelijke instelling zetelt in onze Raad van Bestuur. Geen enkele zitpenning of andere vergoeding toekent, maar toch een hoge aanwezigheidsgraad en betrokkenheid
    heeft bij haar vergaderingen.

Met deze basis kon de maatschappij zich steeds zelfstandig ontwikkelen, binnen de strikte regels van de overheid.

Méér dan 1.600 sociale woningen gebouwd

In de bijna honderd jaar dat de maatschappij bestaat, bouwde ze meer dan 1.600 woningen. Daarvan werden er bijna 840 verkocht aan mensen die de woning huurden. Een deel van onze woningen voldoen niet aan de huidige eisen op vlak van energieprestatie en comfort. Deze woningen gaan we nu renoveren of versneld afstoten. Ook bouwen we momenteel nieuwe woningen op een ruime oppervlakte reservegrond.

Geschiedenis Dendermondse Volkswoningen

Op 14 mei 1928 werd ‘Dendermondsche Goedkoope Woningen’ opgericht. Het stadhuis van Dendermonde is de maatschappelijke zetel en schepen Edmond Maffei wordt de eerste voorzitter. Secretaris en zaakvoerder werd Georges Ghysens. De huidige directeur is trouwens pas de derde directeur in het 90-jarig bestaan van Dendermondse Volkswoningen.

Eerste wijk in 1929

De eerste wijk werd opgebouwd vanaf 1929 naar een ontwerp van stadarchitect Fernand de Ruddere. De eerste straat kreeg de naam Rood Kruisstraat (nu Pater De Smetlaan). Het stadsbestuur wou daarmee hulde brengen aan de internationale organisatie voor haar verdienste tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Sinds 1950 met Waasmunster

In 1950 treedt de gemeente Waasmunster toe tot de ‘Dendermondse Goedkoope Woningen’. Ze doen dit door in te schrijven op 20 nieuwe aandelen. Waasmunster wordt op de Buitengewone Algemene Vergadering van 1950 vertegenwoordigd door Remi Moens (Burgemeester) en Maria Stoop-Moens (schepen).

Nieuwe naam in 1958

De maatschappij krijgt in 1958 een nieuwe naam: Dendermondse Volkswoningen.

Lebbeke treedt toe in 1990

Vanaf 1980 wordt de wijk Vlotgraslaan aangelegd. In 1990 treedt de gemeente Lebbeke toe als aandeelhouder van ‘Dendermondse Volkswoningen’. In 1995 worden de eerste appartementen in de Lebbeekse Meidoornstraat verhuurd.

Verschillende soorten huisvesting

De sector van de sociale huisvesting is in die 90 jaar tijd natuurlijk sterk veranderd. Ook de Dendermondse Volkswoningen zijn daarin meegegaan. Naast de renovatie van de traditionele tuinwijken Molenwijk, Donckstraat en Keur, hebben we ook werk gemaakt van:

  • Aanleunflats (Kluster)
  • Groepswoningen voor beschermd wonen (Ruiter)
  • Appartementen aangepast voor ouderen (Keur 10&11)
  • Rolstoeltoegankelijke woningen
  • Koopkavels (Podtsmeulen)

Daarnaast laten we oude en onaangepaste woningen slopen om plaats te maken voor nieuwe projecten. De toekomst is dus verzekerd!