Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.

HomeDe VolkswoningenRaad van Bestuur

Raad van Bestuur

Een sociale huisvestingsmaatschappij is voor heel veel mensen belangrijk. Daarom is er een Raad van Bestuur waarin verschillende groepen vertegenwoordigd zijn. Zo zitten er in de Raad van Bestuur onder meer vertegenwoordigers van de gemeenten, van de provincie, van de particuliere aandeelhouders, … Zo kan de Raad van Bestuur een sterke en brede visie ontwikkelen op sociale huisvesting in onze regio.

Het beleid uitstippelen

De Raad van Bestuur stippelt het beleid uit en ziet erop toe dat alles volgens dat beleid wordt uitgevoerd. Deze Raad van Bestuur komt minstens zes keer per jaar samen.

De Raad van Bestuur van De Volkswoningen bestaat op dit moment uit deze mensen:

Voorzitter

Dhr. Pauwels Jan – Vertegenwoordiger stad Dendermonde

Ondervoorzitter

Mevr. Cami Ellen – Vertegenwoordiger gemeente Lebbeke

Bestuursleden

Dhr. Baert Tom – Vertegenwoordiger gemeente Waasmunster
Mevr. Breckpot Anne – Vertegenwoordiger particuliere aandeelhouders
Mevr. Dierick Agnes  – Vertegenwoordiger particuliere aandeelhouders
Dhr. Dierick Maurits – Vertegenwoordiger particuliere aandeelhouders
Dhr. Goethals Luc – Vertegenwoordiger particuliere aandeelhouders
Dhr. Goossens Jurgen – Vertegenwoordiger stad Dendermonde
Mevr. Los Katrijn – Vertegenwoordiger stad Dendermonde
Dhr. Roman Koen – Vertegenwoordiger Provincie Oost-Vlaanderen
Dhr. Segers Marcel – Vertegenwoordiger particuliere aandeelhouders
Dhr. Tempels Omer – Vertegenwoordiger particuliere aandeelhouders

Bevoegdheden

Volgens artikel 6 van het intern reglement stelt de Raad van Bestuur, na beleidsvoorbereiding door het Directiecomité, het beleid vast en ziet toe op de realisatie.

Volgens artikel 21 van de statuten vergadert de Raad van Bestuur minimum zes maal per jaar en telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen.