Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.

HomePrivacybeleid De Volkswoningen

Privacybeleid De Volkswoningen

De Volkswoningen werkt dagelijks met heel wat persoonsgegevens om een goede dienstverlening te kunnen aanbieden. Uiteraard gebeurt deze omgang met persoonsgegevens zorgvuldig en volgens de geldende regelgeving. We zijn dan ook verplicht om de nieuwe Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR) toe te passen.

Doeleinden en verwerkingsgronden

Wij gebruiken uw gegevens enkel als er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor is, dat kadert in onze opdracht als sociale huisvestingsmaatschappij:

  • om een wettelijke verplichting na te komen;
  • voor de goede vervulling van onze taak als sociale huisvester;
  • wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven;
  • voor de uitvoering van een overeenkomst met u.

Proportionaliteit

We vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan.

Doorgifte

De Volkswoningen geeft uw gegevens niet door aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is.

Openbaarheid

Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie indienen. Daarbij worden uw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

Bewaring

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden uw gegevens steeds geanonimiseerd.

Rechten

U heeft de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

  • Recht op informatie en inzage: u mag weten of we gegevens van u hebben, welke dit ¬†¬† zijn, op welke manier deze worden gebruikt en u kunt hierover verdere toelichting krijgen.
  • Recht op correctie: als uw gegevens niet kloppen, mag u ons vragen om deze te verbeteren.
  • Recht op bezwaar: u mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn.
  • Recht om vergeten te worden: u mag ons in principe vragen uw gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier in de meeste gevallen geen gevolg aan geven.

Zolang aan één van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag u ons vragen uw gegevens tijdelijk niet meer te gebruiken.

U kunt uw rechten uitoefenen door ons te contacteren. Onze contactgegevens vindt u onderaan. U zult altijd uw identiteit moeten aantonen. Wij laten binnen één maand weten wat er met uw verzoek zal gebeuren.

Profilering

Wij maken geen gebruik van profilering.

Big data en tracking

Statistieken

De Volkswoningen maakt op deze website gebruik van Google Analytics van Google om bezoekinformatie te meten en te analyseren, om na te gaan via welke weg u op deze website terechtkwam, om te registreren hoe en hoe vaak de verschillende webpagina’s worden bezocht en om de website beter te kunnen afstemmen op de wensen en noden van de gebruiker. Hiertoe worden aan de hand van uw IP-adres, o.a. internetverkeersgegevens en gegevens over uw browsertype en computer verzameld. De Volkswoningen gebruikt deze gegevens niet om u persoonlijk te identificeren. Geen enkele informatie over uw persoon zal worden gebruikt en bijgehouden.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van jouw computer bewaard worden. Cookies maken het mogelijk om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en effici√ęnter te laten verlopen. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Cookies zijn ook nodig voor analyses van het surfgedrag bv. via Google Analytics (zie hierboven). U kunt uw browserinstellingen aanpassen zodat cookies niet worden aanvaard of dat u een waarschuwing krijgt wanneer u cookies krijgt toegestuurd.

Contactgegevens

Heeft u vragen of opmerkingen, laat het ons dan weten. Dit kan per e-mail naar privacy@devolkswoningen.be of per brief naar: De Volkswoningen cvba, Gegevensbeheer, Pijnderslaan 2, 9200 Dendermonde.

Voor klachten verwijzen we u door naar de klachtenbehandelaar, Els De Wael. Zij is bereikbaar via klachten@devolkswoningen.be

Daarnaast heeft u het recht om een klacht neer te leggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit op commission@privacycommission.be.