Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.

HomeNieuws Start actualisatie op 23 maart 2022

Start actualisatie op 23 maart 2022

Op 23 maart starten wij met de eerste actualisatieperiode, die loopt t.e.m. 30 april 2022.

In mensentaal komt het erop neer dat we alle kandidaat-huurders aanschrijven en vragen of zij nog steeds ingeschreven willen zijn op onze wachtlijst:

  • Kandidaat-huurders die niet langer ingeschreven willen blijven, duiden dit aan het op actualisatieformulier en sturen dit terug.
  • Kandidaat-huurders die nog  wel nog op de wachtlijst willen staan, controleren hun gegevens, passen aan waar nodig, ondertekenen en sturen het formulier integraal terug.

Elke kandidaat-huurder werd aangeschreven op het laatst bekende adres.

Kandidaat-huurders die zowel op de eerste als op de tweede actualisatiebrief niet antwoorden, worden van de wachtlijst geschrapt op 08 juni 2022.

Voor verdere vragen kunt u steeds contact opnemen met onze de dienst Verhuur via verhuur@devolkswoningen.be