Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.

HomeNieuws Tijdelijke werkloosheid door corona

Tijdelijke werkloosheid door corona

De opgelegde maatregelen door het coronavirus zorgen ervoor dat heel wat mensen tijdelijk terugvallen op tijdelijke werkloosheid.

Huurprijsherziening

De Vlaamse Regering besliste om de regels voor een huurprijsherziening tijdelijk te versoepelen.

Van zodra het gezinsinkomen gedurende 1 volledige maand met 20% gedaald is, kan u een huurprijsherziening aanvragen bij de dienst Verhuur.

Wat moet u bezorgen?

De inkomsten van alle gezinsleden van wie het inkomen meetelt voor de berekening van de huurprijs:

  • – een overzicht van de ontvangen uitkeringen (vakbond, mutualiteit, FOD, …) gedurende 1 volledige maand
  • – een loonbrief van 1 maand van personen die nog steeds aan het werk zijn

Wij brengen u steeds op de hoogte of u al dan niet in aanmerking komt voor een huurprijsherziening.

Opgelet: een herziening wordt niet toegestaan met terugwerkende kracht. Wanneer u de documenten bezorgt, zal de herziening pas ingaan vanaf de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin de documenten werden bezorgd. (bv: documenten worden bezorgd op 5 april, herziening vanaf 1 mei)

Wij voorzien een uitzondering voor de maand april en vragen iedereen die nog geen documenten heeft ontvangen, om ons de tijdelijke werkloosheid in april 2020 te melden. Documenten voor de maand april kan u uiterlijk op 5 mei 2020 bezorgen en zal – indien op voorhand gemeld – vanaf 1 mei 2020 in rekening gebracht.

U kan de documenten doormailen naar verhuur@devolkswoningen.be of ze bezorgen in de brievenbus van onze kantoren.
Kan u uw GSM- en/of telefoonnummer en e-mailadres erbij noteren? Zo kunnen wij u vlug bereiken bij eventuele vragen.

Heeft u hierover nog extra vragen?

Wij zijn tijdens onze kantooruren telefonisch bereikbaar, maar u kan steeds mailen naar info@devolkswoningen.be. Wij proberen al uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

Tegemoetkoming water- en energiefactuur

De Vlaamse Regering helpt iedereen die tijdelijk werkloos is met hun energiefactuur.
Iedereen in die situatie ontvangt eenmalig een tegemoetkoming:

  • – Bent u tijdelijk werkloos? Dan krijgt u 202,68 euro op uw rekening gestort.
  • – Is uw partner ook tijdelijk werkloos? Dan krijgen jullie allebei een bedrag.
  • – Daarvoor moet u zelf niets doen, u hoeft ons zelf niet te contacteren.
  • – De Vlaamse regering stort het geld rechtstreeks op uw rekening. De Volkswoningen is geen tussenpersoon in deze, u regelt dit zelf met de Vlaamse overheid

Meer informatie vindt u hier.