Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.

HomeNieuws Tweede actualisatiebrief – einde actualisatie op 31 mei 2022

Tweede actualisatiebrief – einde actualisatie op 31 mei 2022

Op 23 maart 2022 stuurden we alle kandidaat-huurders op onze wachtlijst een actualisatiebrief.

In mensentaal komt het erop neer dat we alle kandidaat-huurders aanschreven en vroegen of zij nog steeds ingeschreven willen zijn op onze wachtlijst:

  • Kandidaat-huurders die niet langer ingeschreven willen blijven, duiden dit aan het op actualisatieformulier en sturen dit terug.
  • Kandidaat-huurders die nog Ā wel nog op de wachtlijst willen staan, controleren hun gegevens, passen aan waar nodig, ondertekenen en sturen het formulier integraal terug.

Elke kandidaat-huurder werd aangeschreven op het laatst bekende adres.

Heel wat kandidaat-huurders reageerden niet op de eerste actualisatiebrief en ontvingen intussen een tweede actualisatiebrief.

Wanneer zij ook op deze tweede actualisatiebrief niet reageren voor 31 mei 2022, schrappen we hun dossier vanaf 08 juni 2022.

Voor verdere vragen kunt u steeds contact opnemen met onze de dienst Verhuur via verhuur@devolkswoningen.be