Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.

HomeNieuws Uitstel actualisatie 2021 naar voorjaar 2022

Uitstel actualisatie 2021 naar voorjaar 2022

De actualisatie is een update van het kandidatenregister.

Normaal gezien moet De Volkswoningen in alle oneven jaartallen een actualisatie doorvoeren.

Tot en met 8 juni 2021 gold voor de sociale huisvestingssector ‘code rood’, waardoor onze dienst Verhuur niet mocht starten met de actualisatie.

Ondertussen besliste de Vlaamse Regering om de verplichte actualisatieperiode van 2021 uit te stellen naar 2022.

De kandidaat-huurders op de wachtlijst van ons kandidatenregister ontvangen hun actualisatiebrief in het voorjaar van 2022.

Kandidaat-huurders die in tussentijd van adres veranderen, vragen wij ons hierover in te lichten.